Jak stresują się chomiki?

13 sierpnia, 2009 / by 

W 1936 roku Hans Selye opublikował jako pierwszy artykuł poświęcony wpływowi przeróżnych czynników stresogennych na organizmy. Dzięki temu wiemy dziś, że stres jest kompleksowym zestawem reakcji fizjologicznych, endokrynologicznych, immunologicznych i behawioralnych. Spowodowany jest on zmianami biotycznymi i abiotycznymi.

W przeprowadzonym przez profesora Rolfa Gattermanna oraz doktora Rene Weinandy doświadczeniach udział wzięły chomiki syryjskie obu płci, w wieku 12-30 tygodni (na początku badań).

Hodowane były w specjalnych warunkach świetlych, gdzie faza jasna trwała 12 godzin rozpoczynając się od godziny 7, a natężenie światła wynosiło 200 do 300 luksów. W fazie ciemnej trwającej pozostałą połowę doby natężenie światła było w przybliżeniu równe 5 luksów. Temperatura powietrza wynosiła 22 do 26 stopni Celcjusza, a wilgotność względna wahała się pomiędzy 65 a 70 %. Niepyląca ściółka w klatkach wymieniania była regularnie. Chomiki karmione były świeżą wodą oraz specjalnym pokarmem. Zwierzęta trzymane były pojedynczo oraz w grupach (różnych płci) po trzy gryzonie. Rozmiary klatek wynosiły 55x33x20 cm, i wyposażone były w kołowrotek o średnicy 30 cm.

W trakcie prowadzonych badań kontrolowane były tempo bicia serca, temperatura ciała oraz całkowita aktywność zwierząt. Były one monitorowane na 4 tygodnie przed narażeniem ich na czynniki stresogenne, aby określić normalne zachowanie, a całe doświadczenie trwało 5-7 miesięcy.

Zwierzęta poddano kilku kluczowym czynnikom stresogennym.

A. Zwierzę badane wyciągano z klatki w której żyło i trzymano przez kilka minut w rękach.
B. Badanego gryzonia wyciągano z klatki i unieruchamiano na minutę w dłoni.
C. Badanego chomika wyciągano z jego klatki a następnie na kilka minut umieszczano w klatce innego zwierzęcia.
D. Do klatki badanego zwierzęcia wkładano na kilka minut obce zwierzę.
E. Badanego gryzonia wyciągano z klatki i umieszczano w świeżo przygotowanej klatce z całkowicie nową ściółką, nowym domkiem, pokarmem i wodą.
F. Zwierzę grupowano z dwoma innymi chomikami tej samej płci.

Wszystkie badane czynności wykonywane były 2-4 godziny po rozpoczęciu fazy dziennej, lub fazy ciemnej. Pomiędzy każdym działaniem wywołującym stres u chomików pozostawiano im 3 dni na „ochłonięcie”. W przypadku grupowania zwierząt zawsze kontrolowano sytuację, tak aby żadne zwierzę nie zostało poważnie zranione przez drugiego osobnika.

średni puls trzymanych pojedynczo chomików syryjskich wynosi około 324 uderzenia na minutę a temperatura ciała waha się od 37,0 do 38,0 stopni Celcjusza. Mesocricetus auratus wykonuje przeciętnie 114 różnych czynności w ciągu dnia. Samice w porównaniu do samców mają niewiele niższy puls, odrobinę wyższą temperaturę ciała, oraz są znacznie mniej aktywne. Podczas dnia zwierzęta zazwyczaj nie oddalały się od gniazda i były mało aktywne. Początek aktywności zaczynał się zaraz po zgaśnięciu światła i kończył wraz z nadejściem fazy jasnej. Maksymalna aktywność została zarejestrowana podczas pierwszych trzech godzin okresu ciemnego. Również temperatura ciała oraz szybkość bicia serca były adekwatne do aktywności i osiągały swoje maksima na początku fazy ciemnej. Są to klasyczne zachowania chomika syryjskiego nie poddanego żadnym dodatkowym czynnikom wywołującym stres.

Poniżej przedstawione zostaną konkretne wyniki badań poświęconych zagadnieniu stresu u Mesocricetus auratus. W kolorze jasnym przedstawiona jest odpowiedź zwierzęcia w ciągu dnia, natomiast granatowym w ciągu nocy. Nad każdą kolumną umieszczony jest czas trwania odreagowywania stresu, jest on podany w minutach. A – F to czynniki stresogenne podane już powyżej. Na wykresach przedstawione jest jak zwierzę reaguje na stres – za pomocą podwyższonego pulsu, podwyższonej temperatury ciała oraz zwiększenia aktywności.

art33_3art33_1art33_2Co można łatwo zauważyć na wykresach – w ciągu dnia chomiki zdecydowanie bardziej się denerwują niż w nocy. Często odpowiedź zwierzęcia na czynnik stresogenny w dzień jest kilkakrotnie intensywniejsza niż w nocy. Również odreagowywanie stresu jest znacznie dłuższe w dzień niż w nocy. Oznacza to, że badania potwierdziły nocny tryb życia gatunku Mesocricetus auratus. Dodatkowo udowodniono naukowo, że chomiki syryjskie są zwierzętami żyjącymi samotnie. świadczy o tym kolumna F wszystkich wykresów. Wybija się znacznie wysokimi wartościami w porównaniu do pozostałych danych. Grupowanie chomików syryjskich prowadziło do znacznego przyspieszenia pulsu, nawet o 2/3 normalnej wartości, do podwyższenia temperatury ciała o ponad 2 stopnie. Aby odreagować ten stres zwierzę było prawie o 100% bardziej aktywne niż normalnie, i było agresywne w stosunku do innych. Odreagowywanie tak dużego stresu trwało około 3 razy dłużej niż wszystkich pozostałych czynników. Zbyt częste narażanie zwierząt na stres wiąże się dodatkowo z utratą masy ciała oraz dodatkowo z coraz ostrzejszym traktowaniem innych osobników.

Aby nasze zwierzęta żyły długo i pogodnie, należy unikać zbędnych stresów. Dbać o to, by nie budzić go w dzień, bo wtedy reaguje zdecydowanie gwałtowniej niż w nocy. Łatwo naszego chomiczka przestraszyć i spowodować, że trudniej będzie go oswoić.

Zobacz również

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o